DOGTREKKING w Raciborzu

Mapa – MARSZ CHARYTATYWNY

Mapa – ZAWODY DOGTREKKING

REGULAMIN

Regulamin ZOO-MAR DOGTREKKING RACIBÓRZ 2023 – 17.09.2023 r.

1. Cel imprezy:

 • Zwiększenie adopcyjności psów ze schronisk w całej Polsce.
 • Popularyzacja turystyki i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem.

2. Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu
 • Sklep zoologiczny ZOO–MAR

3. Zapisy:
Do 17 września 2023:

 • osobiście w siedzibie OSiR-u przy ul. Zamkowej 4 (recepcja H2Ostróg) lub w siedzibach ZOO-MAR ul. Opawska 82, Rudzka 37, Długa 10.
 • telefonicznie pod nr: 32 415 37 17.
 • W dniu imprezy w biurze zawodów w godz. 10.00-12.00.

4. Termin i miejsce imprezy:

 • 17.09.2023 r. (niedziela), OSiR, ul. Zamkowa 4 (za kortami do tenisa ziemnego).

5. Godzina startu:

 • 11:00 „Marsz charytatywny”
 • 12:00 „Zawody Dogtrekking”

6. Uczestnictwo:
Uczestnikiem imprezy może być osoba pełnoletnia. Osoby nieletnie mogą wystartować
z opiekunem pełnoletnim, który musi się zarejestrować. Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

7. Dystans:
1) „Marsz charytatywny” – ok. 2 km – forma rekreacyjna bez pomiaru czasu. Za każdego uczestnika, który pokona trasę, firma ZOO-MAR przekaże 1 kg karmy dla raciborskiego schroniska.
2) „Zawody Dogtrekking” – ok. 5 km – ręczny pomiar czasu, każdy uczestnik otrzyma prezent ufundowany przez firmę ZOO-MAR

8. Trasa:
Start odbywa się z OSiR ul. Zamkowa 4 (w okolicy kortów do tenisa ziemnego) – korona wałów przeciwpowodziowych – ścieżką wzdłuż Odry – przystań kajakowa – alejki Parku Zamkowego – korona stadionu OSiR – okolice kortów do tenisa ziemnego.
Trasa biegu będzie oznakowana taśmą ostrzegawczą oraz barierkami.
Mapy biegu dostępne są na stronie www.osir-raciborz.pl oraz stronie www.zoo-mar.pl

9. Limity czasowe:
Organizator ustala limit czasowy na przebycie tras:
– „Marsz charytatywny” – 60 min
– „Zawody Dogtrekking” – 90 min

10. Psy:
Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość czy rasę. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. W przypadku plecaków dla psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie – właściciel jest zobowiązany mieć zaświadczenie przy sobie w dniu imprezy. Przez cały czas trwania zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. Zaleca się, aby pies startujący w zawodach miał ukończone 12 miesięcy.

11. Wyposażenie:
Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Wskazane jest aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub łańcuszku zaciskowym.

12. Wpisowe:
Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 10 zł za udział w Dogtrekkingu. Pula wpisowych zostanie przeznaczona na zakup karmy do raciborskiego schroniska.

13. Nagrody:

 • „Marsz charytatywny” – każdy uczestnik na mecie otrzyma smakołyk dla swojego psa,
 • „Zawody Dogtrekking” – puchary, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w kategorii kobiet oraz mężczyzn.

14. Uwagi końcowe:

 • Limit uczestników na zawodach Dogtrekking (5 km) – 100 osób
 • Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów,
 • Zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w szatniach na stadionie OSiRu,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na udział w zawodach rodzica bądź opiekuna prawnego,
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.