Tag Archives: zwierzęta egzotyczne

Masz w domu egzotyczne zwierzę? Potrzebny ci CITES.

CITES to skrótowa, uniwersalna nazwa dokumentu sporządzonego w Waszyngtonie w 1973 roku podczas spotkania członków IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Jego pełna angielska nazwa to Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, w Polsce jednak nazywany jest Konwencją Waszyngtońską. Konwencja jest międzynarodowym porozumieniem, którego...
Czytaj więcej